Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?

Analizy biznesowe sprzedaży stały się dziś nieodłącznym  narzędziem pracy każdego menadżera i handlowca. Zmieniające się cykle życia produktów, nowe trendy i coraz większe ocze­ki­wa­nia klientów powodują, iż zarzą­dza­nie sprzedażą staje się niezwykle trudną sztuką. Zwłaszcza dziś, gdy konkurencja na rynku jest ogromna i działa niezwykle prężnie. Naprzeciw rosnącym potrzebom powstała Aplikacja Controlling sprzedaży dedykowana firmom, które skupiają się na dynamicznym rozwoju nie­za­leż­nie od zewnętrz­nych uwarunkowań.


Czytaj dalej Jak efektywnie analizować wyniki sprzedaży?

Na co warto zwrócić uwagę wybierając system ERP?

System erp z ang. enterprise resource planning – to informatyczny program wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.  Jego wybór nie jest dla firmy zadaniem prostym. Nie ma bowiem jednej uniwersalnej recepty gwarantującej sukces. Jest natomiast kilka kryteriów, które warto wziąć pod uwagę dokonując wyboru systemu ERP i wykonawcy wdrożenia. Przedsiębiorstwa, które staną przed wyborem systemu informatycznego powinny przeanalizować kilka istotnych kwestii.

 

Potrzeby firmy
To, co jest kluczowe przed podjęciem decyzji o wyborze systemu, to dokładne przemyślenie i określenie potrzeb firmy wobec nowego programu. Sporządzenie szczegółowych wymagań pozwoli łatwiej wytypować właściwy system. Należy zatem określić preferowane funkcjonalności, cele jakie firma chce osiągnąć za pomocą systemu informatycznego, zakres wdrożenia oraz obszary problematyczne tzw. „wąskie gardła”, które będą objęte wdrożeniem. Im dokładniejsza powstanie lista wymagań, tym bardziej świadomą decyzję podejmie firma w zakresie wyboru systemu i dostawcy oprogramowania.

Czytaj dalej Na co warto zwrócić uwagę wybierając system ERP?

Program ERP dla produkcji – Jak usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw?

Sprawnie działający „łańcuch dostaw” jest jednym z ważniejszych elementów w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dziś liczy się nie tylko wysoka jakość produktu i cena, ale także krótki czas realizacji zamówień. To czynnik, który coraz częściej pozwala wygrać z konkurencją. Sprawna organizacja dostaw stanowi jednak nie lada wyzwanie. Dotyczy to zwłaszcza branży metalowej, gdzie stopień skomplikowania podnosi dodatkowo duża liczba podwykonawców oraz kooperowanie w ramach złożonych „łańcuchów dostaw”.

Czytaj dalej Program ERP dla produkcji – Jak usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw?

WIDEO: Masz kontrolę nad produkcją? Sprawdź, jak to robią inne firmy – case-study z wdrożenia oprogramowania erp dla produkcji

Program do zarządzania produkcją jest dziś niezbędnym ogniwem w procesie budowania dobrze zorganizowanej i rentownej produkcji.

Oto jeden z naszych przykładów.

Zarząd pewnej znanej w Polsce firmy produkcyjnej wyznaczył kilka strategicznych celów biznesowych dla swojej spółki. Nadrzędnym celem stało się uzyskanie pełnej kontroli nad produkcją w zakresie kosztów i czasu realizacji zleceń produkcyjnych.

 Aby zrealizować ten cel należało:

  • Terminowo realizować zlecenia produkcyjne
  • Na bieżąco monitorować pracę maszyn
  • Rozliczać czas pracy bezpośrednio na hali produkcyjnej
  • Ograniczyć koszty magazynowania surowców i wyrobów gotowych

Czytaj dalej WIDEO: Masz kontrolę nad produkcją? Sprawdź, jak to robią inne firmy – case-study z wdrożenia oprogramowania erp dla produkcji

Nowa era w Business Intelligence

W dobie wszech­obec­nego Internetu i powszech­nej infor­ma­ty­za­cji dostęp do infor­ma­cji nigdy nie był tak prosty. Coraz większe wolumeny danych są gromadzone i prze­twa­rzane w systemach infor­ma­tycz­nych. Stanowią one skarbnicę cennej wiedzy niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Strategiczne znaczenie ma szybkie dotarcie do kluczowych informacji. Odpowiedzią na rosnące potrzeby w tym zakresie jest szybki rozwój tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych wspo­ma­ga­ją­cych analizy biznesowe tzw systemy business intelligence.

Czytaj dalej Nowa era w Business Intelligence

Program ERP dla firmy, ale jaki?

Większość dostępnych na rynku systemów ERP to programy o zbliżonej funkcjonalności. Możliwość obsługi sprzedaży, magazynu czy księgowości, to dziś standard w każdym systemie tej klasy.   Powstaje więc pytanie, w czym szukać różnic w oferowanych programach ERP?

 

Po pierwsze,  sprostać wymaganiom firmy

Ważną rolę w podniesieniu konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstwa odgrywają systemy ERP o otwartej architekturze z dostępnymi narzędziami deweloperskimi. Dają one największe możliwości dopasowania rozwiązań do skali i potrzeb firmy, nie tylko na etapie wdrożenia, ale także całego okresu ich wykorzystania.

Czytaj dalej Program ERP dla firmy, ale jaki?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla MŚP

Jednolity plik kontrolny (JPK) to jeden z gorących tematów, którym żyją obecnie przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2017 r. małe oraz średnie firmy mają obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT dot. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pierwsze sprawozdania będą musiały złożyć do 27 lutego 2017r.  Natomiast mikroprzedsiębiorstwa mają jeszcze czas. Obowiązek ten będzie dotyczył ich dopiero od 1 stycznia 2018roku. Ale już nie długo firma będzie musiała posiadać jpk program, który będzie wyposażony w odpowiednie narzędzia do generowania niezbędnych plików.

Czytaj dalej Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla MŚP